Ophavsret og betingelser for brug:

Når du bruger Rykkerportalen, accepterer du disse betingelser for brug og oplysninger om ophavsret. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, må du ikke bruge Rykkerportalen. Også selvom du er nødt til at åbne Rykkerportalens websted for at læse disse oplysninger. Alle brugere af Rykkerportalen skal overholde nedenstående vilkår og betingelser, herunder samtlige love og bestemmelser, der gælder for Rykkerportalen og internettet.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Rykkerportalen, med samarbejdspartnere, indehaver af ophavsretten til alt materiale på Rykkerportalen.dk. Materialet må ikke bruges uden Rykkerportalens forudgående samtykke.

Vilkår og betingelser for brugen af Rykkerportalen

Du må citere nogle få linjer fra Rykkerportalens websteder, uden at du skal søge om særlig tilladelse. Hvis du gør dette, sker det under betingelse af, at du gør det klart, at citatet stammer fra Rykkerportalen, og at du ikke bruger citatet uden for sammenhæng, eller på en måde, som kan misforstås.

Selvom det ikke er en betingelse for, at du kan bruge citater fra Rykkerportalens websteder, bedes du også oprette et link til Rykkerportalens websted, hvorfra du har taget citatet.

Herudover må du ikke distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller bruge indholdet på disse websteder til nogle offentlige eller kommercielle formål uden Rykkerportalens skriftlige samtykke. Denne betingelse omfatter tekst, billeder, lyd, grafik, design og logo.

Betingelser for krav oprettet på Rykkerportalen

Når du opretter et krav for en ubetalt regning på Rykkerportalen, er det dit ansvar, at sikre,

• at regningen er forfalden.

• at regningen / kravet ikke er videresolgt eller belånt.

• at der ikke er modtaget begrundede reklamationer vedrørende prisen.

• at der ikke er modtaget begrundede reklamationer på det udførte arbejde.

Hvis du ikke kan svare ja til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Rykkerportalen for rådgivning.

Hvis du allerede har foretaget skridt i form af rykkerudsendelse med pålagt rykkergebyr, er det vigtigt, at du kontakter Rykkerportalen med denne information inden aktivering af kravet.

Har der allerede været rykket for kravet, må du kun lægge det oprindeligt fakturerede beløb ind. Rykkergebyrer, samt morarente lægger vi på i processen.

Ved oprettelse af krav er du forpligtet til at give fuldstændige og korrekte oplysninger om alle dele af gældsforholdet.

Rykkerportalen forbeholder sig ret til at standse enhver sag, hvor skyldner er under konkursbehandling, rekonstruktion, tvangsopløsning, gældssanering, afgået ved døden, udrejst fra Danmark eller ophørt med at have folkeregisteradresse i Danmark.

Betalingspåmindelse

Rykkerportalen tilbyder at sende en betalingspåmindelse, før rykkerprocessen startes. Denne påmindelse er uden tillagt gebyr, hvorfor det tilbydes, som en betalingsservice. Se pris under "Abonnementets varighed og priser".

Kontakt Rykkerportalen, hvis du er interesseret i denne service.

Inkasso

Rykkerportalen sender maksimalt 3 rykkerskrivelser.

Betaler skyldner fortsat ikke efter 3. rykkerskrivelse, vil dit krav overgå til en af vores inkassopartnere, der herefter udsender inkassoskrivelser, eventuelt besøger skyldner, samt sørger for registrering af skyldnere i Debitorregistret/RKI.

Når tredje rykker udsendes fra Rykkerportalen, sendes tillige en varslingsmail. Denne adviserer dig om, at sagen automatisk vil blive sendt til inkasso, hvis debitor ikke betaler inden 10 dage.

Rykkerportalen tilbyder foruden rykkerservice, også inkassoservice, men for at sikre at hver enkelt sag får den optimale behandling, benytter vi os også af partnerskaber med andre inkassofirmaer.

På din profilside på Rykkerportalen kan du se og vælge din inkassopartner. Hvis der ikke er vist en inkassopartner, vil Rykkerportalen kontakte dig første gang en sag når videre til inkassoproces. Ønsker du ikke at vi sender sagen videre til en af vores partnere, er det vigtigt du informerer os om dette.

Rykkerportalen anbefaler som standard Advokaternes Inkasso Service som ekstern inkassopartner, da vores samarbejde med dem sikrer at du kan få både rykker- og inkassoservice helt uden omkostninger.

Vælges Advokaternes Inkasso Service som inkassopartner, godkender man samtidig deres gældende: vilkår og betingelser.

Indbetalinger under hele processen registreres af Rykkerportalen/samarbejdspartner, der derfor også initierer afmelding af skyldnere i Debitorregistret/RKI, når de har betalt et udestående.

Kvik Inkasso

Sammen med Advokaternes Inkasso Service tilbyder Rykkerportalen også Kvik Inkasso. Dette er en forenklet inkassoproces, der sikrer at krav hurtigt kan komme til behandling i fogedretten, eller hos en inkassoadvokat.

Denne service er designet for firmaer der er trætte af at vente på betalinger og som ofte selv har forsøgt at inddrive pengene inden overgangen til fremmedinkasso.

Forskellen mellem den almindelige inkassoproces og Kvik Inkasso hos Rykkerportalen er, at vi ved Kvik Inkasso kun udsender én rykker, der samtidig er inkassovarsel, mens vi i den almindelige inkassoproces udsender tre rykkere. Det betyder at sagerne hurtigere kan overdrages til vores advokat-inkassopartner.

Ændring af indholdet på vores websteder

Indholdet på Rykkerportalens websteder bliver ændret eller opdateret jævnligt og uden forudgående varsel. Hvis du citerer fra eller opretter et link til vores websteder, skal du være opmærksom på, at indholdet, som du citerer fra eller opretter link til, kan blive ændret.

Links til tredjepartswebsteder

Når vi finder det relevant, opretter vi link til tredjepartswebsteder. Rykkerportalen kan naturligvis ikke stilles til ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder. Vi henviser derfor til betingelserne for anvendelse og oplysningerne om ophavsret, som ejeren af tredjepartswebstedet stiller til rådighed.

Når vi opretter links til tredjepartswebsteder, betyder det ikke automatisk, at Rykkerportalen anbefaler disse websteder, deres indhold eller produkter.

Begrænset ansvar

Rykkerportalens websteder og deres indhold stilles til rådighed som en service. Alt indhold på webstederne stilles til rådighed "som det er" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

Rykkerportalen kan ikke stilles til ansvar for nogen direkte, indirekte eller tilfældige tab eller beskadigelser, der er sket som følge af adgangen til eller brugen af webstederne.

Rykkerportalen påtager sig ligeledes ikke ansvaret for og kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse af eller for virusser, der inficerer computerudstyr eller anden ejendom, der er sket som følge af adgangen til eller brugen af disse websteder eller af overførslen af materiale, data, tekst, billeder eller lyd fra disse websteder, eller som stammer fra disse websteder.

Ændringer og opdateringer

Rykkerportalen kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om ophavsret.

Abonnementsvilkår:

Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) tiltrædes ved oprettelse af bruger på Rykkerportalen.dk og gælder mellem Rykkerportalen ApS, CVR-nummer 40910190, (herefter ”Rykkerportalen”) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter ”Kunden”).

Abonnementets varighed og priser

Abonnementet træder i kraft, når Rykkerportalen aktiverer Kundens konto.

Der er ingen fast månedlig ydelse for abonnement på Rykkerportalen. Betalingspåkrav inddrives efter princippet no-cure-no-pay, således at det ikke koster Kunden penge at lægge et krav ind på Rykkerportalen, såfremt kravet ikke bliver inddrevet.

BEMÆRK: Vi tilbyder også en Betalingspåmindelse service (uden pålæggelse af gebyr overfor debitor). Denne service er en abonementsservice, og den indebærer automatisk afsendelse af sms / email til debitor med oplysninger om den faktura der er udestående. Betales fakturaen ikke direkte til Kunden inden 14 dage efter afsendelse af betalingspåmindelsen, starter rykkerprocessen på normal vis, og inddrivelse sker herefter gennem Rykkerportalens rykkerservice. Se aktuel pris for denne service her

Rykkerportalen finansieres alene af de regninger det lykkes at inddrive. Kunden modtager det fulde beløb fra den oprindelige regning plus inddrevne morarenter, kun med fradrag for eventuel provision, samt delvis afskrivning, som Kunden eventuel måtte have foretaget under inddrivelsesprocessen.

Provisionssatsen er afhængig af, om der er tale om en udenlandsk betaling, samt af, hvor i processen det lykkes at inddrive det skyldige beløb:

• Hvis betalingen sker på rykkere eller inkassovarsel, betales ingen provision, bortset fra fast provision på 50 kr plus moms ved udenlandske betalinger.

• Hvis inddrivelse først sker i inkassoprocessen (bemærk at Rykkerportalen udsender varsel, inden kravet overgår til inkassoprocessen), er provisionen bestemt af aftalen med den benyttede inkassopartner (AIS, Intrum eller RoestNielsen):

Advokaternes Inkasso Service (AIS):

• Sker inddrivelsen udenretsligt, koster det ikke noget. Du får hele fakturabeløbet udbetalt!

• AIS tilbyder også en no-risk behandling i fogedretten, når de skønner sagen er klar og debitor betalingsdygtig, der betyder at de påtager sig risikoen ved retsgebyr mm., mod en provision på 50% af fakturabeløbet ved succesfuld inddrivelse. Det betyder at sagen kan behandles retsligt uden økonomisk risiko for dig.

RoestNielsen:

Aftalen med RoestNielsen gennem Rykkerportalen, er en "No cure No pay" løsning, der betyder at RoestNielsen kun honoreres ved debitors betaling.

• RoestNielsen beregner en provision på 20 % af det fakturerede, når sagen løses.

• Overvågningssager beregnes med provision på 40 % af det fakturerede til RoestNielsen.

Se i øvrigt gældende betingelser for samarbejdet med RoestNielsen her. Disse betingelser er tillæg til nærværende Vilkår og betingelser.

Intrum:

Aftalen med Intrum gennem Rykkerportalen, svarer til den tidligere "DKS Loyalitetsinkasso 1", hvor der i stedet for årligt abonnement beregnes 10% i provision af indkommende beløb.

• Overvågningssager beregnes med provision på op til 35 % til Intrum.

• Der er mulighed for at aftale specielle forhold med Intrum, herunder tilkøbe andre loyalitetsabonnementer.

Se i øvrigt gældende betingelser for samarbejdet med Intrum her. Disse betingelser er tillæg til nærværende Vilkår og betingelser.

Kredinor: (OBS: kun for eksisterende kunder)

• Standard no-cure-no-pay: Provision på 20 procent af det inddrevne. (denne løsning er ideel for mindre fordringer eller for klienter, der har en sag, de ikke tror på kan inddrives).

• Alternativt betal 495 kr. pr. sag. (denne løsning er ideel, hvis man har få, men store fordringer).

• Kredinor standard abonnement løsning. Kontakt Kredinor for nærmere information omkring priser og abonnementsforhold. (denne løsning er ideel til de klienter, der har mange sager).

Hvis Kunden vælger at annullere en regning (eksempler på dette kan være, men er ikke begrænset til: Hvis regningen er blevet betalt direkte til Kunden eller Kunden af anden grund ikke ønsker at kravet forfølges fuldt ud via Rykkerportalen plus partnere), vil Rykkerportalen/AIS/Intrum/RoestNielsen/Kredinor kunne indkræve det udestående gebyr og inkassoomkostninger direkte hos Kunden.

Udbetaling af krav inddrevet af Rykkerportalen sker ugentligt.

Opkrævning af eventuelt skyldige gebyrer og inkassoomkostninger fra annullerede regninger opkræves normalt ugentligt.

Såfremt Kundens oprindelige krav bliver betalt direkte til Kunden i løbet af rykker- / inkassoprocessen, med undtagelse af pålagte rykkergebyrer, inkassoomkostninger og/eller eventuelle krav på renter, og Kunden herefter hverken ønsker at forfølge restkravet eller betale rykkergebyrerne til Rykkerportalen.dk ApS, accepterer Kunden at restkravet tiltransporteres Rykkerportalen.dk ApS, der herefter for egen regning, og risiko kan forfølge kravet.

Aktivering af krav

Ved oprettelse af enkeltkrav på Rykkerportalen starter rykkerproceduren først, når kravet er aktiveret af kunden.

Når man opretter en konto hos Rykkerportalen sættes automatisk hentning, som standard til 10 hverdage efter forfaldsdato, samt aktiveringstid til 5 dage efter hentning. Dette gælder kun for fakturaer, som systemet henter fra tilsluttede økonomisystemer.

På profilsiden kan Kunden til enhver tid ændre disse til mellem 1 og 40 dage. Vi anbefaler, at hente- og aktiveringstiden ikke gøres for lang, da erfaringen viser, at der opnås større succes med inddrivelse, når processen starter så tidligt som muligt. På den anden side er det vigtigt, at parametrene passer til forretningens normale bogføringsprocedure.

Ved automatisk hentning af krav fra økonomisystem til Rykkerportalen starter rykkerproceduren automatisk efter den valgte aktiveringstid.

Kunden har tillige mulighed for at aktivere kravet med det samme for at starte rykkerprocessen hurtigere.

Ved hentning af et krav fra Kundens økonomisystem, udsendes tillige en mail med advisering om, at rykkerprocessen vil starte for dette krav, med mindre Kunden vælger at slette dette hos Rykkerportalen, inden det aktiveres.

Et krav, der ikke er rykket for endnu, kan slettes af Kunden når som helst, uden omkostning for Kunden. Ved nye kunder hos Rykkerportalen, vil rykkerproceduren dog først kunne starte, når Kunden er godkendt af Rykkerportalen.

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til Rykkerportalen.dk. Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet. Et abonnement hos Rykkerportalen inkluderer oprettelse som kunde hos en af vores samarbejdspartnere, som inkluderer Advokaternes Inkasso Service (AIS), Intrum, RoestNielsen, Kredinor (kun eksisterende kunder) og M Finansinvest.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser for udeståender er 14 dage netto fra fakturadato. Dette vil normalt kun dreje sig om gebyr for annullerede regninger, samt eventuelt betaling for betalingspåmindelse service.

Betales gebyr for annulleret krav ikke rettidigt, kan Rykkerportalen forsøge inddrivelse af gebyret fra debitor via fortsættelse af rykkerprocedure.

Rykkerportalen forbeholder sig ret til, at modregne eventuelle udestående gebyrer for annullerede regninger, i forbindelse med succesfuld indkrævning af andet krav for den samme kunde.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse eller på tilsvarende elektronisk måde.

Abonnementets ophør

Abonnementet kan opsiges ved at annullere åbentstående krav, og herefter anmode om ophør fra den e-mailadresse, der er opgivet af Kunden ved abonnementets tiltrædelse.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er Rykkerportalen berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Abonnementet anses først for ophørt, når eventuelt udestående imellem Rykkerportalen og Kunden er udlignet.

For brugere af påmindelsesservicen, ophører abonnementet automatisk hvis Kunden ikke betaler for fornyelse af abonnementet. Der er med andre ord ingen binding udover det man allerede har betalt for.

Driftsstabilitet

Rykkerportalen tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Rykkerportalens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på serverhardware, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

Rykkerportalen tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Forebyggende vedligeholdelse

For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Rykkerportalen er uden ansvar for afbrydelser i servicen.

Ændringer

Rykkerportalen ApS er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

Prisstigninger

Rykkerportalen forbeholder sig ret til at ændre på priserne med en måneds varsel for eksisterende kunder.

Rettigheder

Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt Rykkerportalen ApS. Rykkerportalen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et andet selskab, dog skal dette varsles til eksisterende kunder senest en måned forud for overdragelsen, ved annoncering på Rykkerportalens hjemmeside.

Rykkerportalen ApS’ ansvar

Rykkerportalen er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab.

Rykkerportalen kan ikke stilles til ansvar for de krav kunderne ligger ind i systemet. Rigtigheden af kravene er ene og alene kundens ansvar.

Ligeledes er det Kundens ansvar, at rykkerproceduren stoppes i tilfælde af, at Kunden har modtaget indsigelse imod kravet.

Rykkerportalen forbeholder sig ret til at afvise krav.

Rykkerportalen kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Rykkerportalen er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Rykkerportalen kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger.

Tilsvarende kan Rykkerportalen ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

Rykkerportalen er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.

Tavshedspligt og datasikkerhed

Krav indlagt på Rykkerportalen behandles i fuld fortrolighed, og oplysninger herfra er kun tilgængelige for kunde, debitor, Rykkerportalens medarbejdere, samt vores inkassopartner.

Rykkerportalen behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

Rykkerportalen har tavshedspligt om alle informationer, Rykkerportalen måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

Rykkerportalen har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Gældende lovgivning

Rykkerportalen har inkasso autorisation godkendt af rigspolitichefen.

Gældsinddrivelsen på rykkerportalen foregår i henhold til LOV nr 319 (Lov om inkassovirksomhed) af 14/05/1997 med tilhørende efterfølgende ændringer.

Rykkergebyrer og renter beregnes i henhold til rentelovens § 9b

Inkassoomkostninger tillagt inkassobrevene beregnes i henhold til bekendtgørelse nr 423 af 28/05/2009 for udenretlig inddrivelse ved fremmedinkasso.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Kolding som første instans og behandles efter dansk ret.

Politik for personlige oplysninger

Om Rykkerportalens indsamling, brug og beskyttelse af dine personlige oplysninger:

Data, der indsamles automatisk

Hver gang du besøger et eller flere af Rykkerportalen websteder, indsamler vi automatisk oplysninger om dit besøg. Det drejer sig bl.a. om:

Hvilken side du starter på, hvilken webside du kom fra, søgeord hvis du brugte en søgemaskine, hvilke sider du besøger, IP-adresse for dit besøg, hvilken browser og –version, hvilken OS, skærmopløsning og sprog.

Den information, vi automatisk indsamler fra dit besøg, er ikke personlig. Den bruges med andre ord ikke til at identificere dig som person, men til at følge tendenser i generel brugeradfærd.

Disse oplysninger indsamles ved brug af cookies og logfiler. De fleste andre websites indsamler samme oplysninger, så det er helt almindelig praksis.

Derfor indsamler vi oplysninger om dit besøg

Vi bruger de ikke-personlige oplysninger fra cookies og logfiler til at forstå, hvordan du og andre besøgende bruger vores websites.

Data opsamlet om besøgsadfærd og tendenser bruges både internt og offentligt til markedsføringsformål, såsom rapporter om tendenser med tal fra besøgsstatistikken. Data offentliggjort på denne måde er opsamlet for alle eller for større grupper af besøgende. De indeholder ikke oplysninger, der kan identificere dig personligt.

Er du registreret som bruger af Rykkerportalen, bruges cookies også til at præudfylde dine indtastningsfelter, når du logger på.

Derudover bruger vi din e-mailadresse til at sende dig information om brugen af Rykkerportalen. Dit navn, din e-mailadresse og dine øvrige personlige oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.

E-mail

Den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding til Rykkerportalen, bruger vi til at sende dig korrespondance i rykkerproceduren og til nyhedsbreve, hvis du ikke har fravalgt dette.

Du kan når som helst framelde dig nyhedsbreve på din profil side.