Rykkerportalen - Partner med Intrum A/S

Inkasso partner - Intrum A/S

Inkasso service med personlig kontakt - Intrum henter dine penge hjem.

Hos Intrum lader de ikke stilhed være en hindring, og de kontakter derfor alle dine skyldnere telefonisk, såfremt de ikke kommer til en afklaring gennem de traditionelle breve.

Når betalingen udebliver handler det om at finde ud af, hvorvidt det er manglende evne, vilje eller overblik, der er årsagen til den manglende betaling.
Hos Intrum yder de en ekstra indsats for at få etableret dialogen, da erfaringen siger, at sagen ofte havner til inkasso grundet manglende respons.

Gratis gennemgang i din sag

Hos Intrum gennemgår de gerne din sag og kommer med forslag, uden at du skal betale. På den måde hjælper de til, at du ikke kaster flere gode penge efter dårlige.

Opsøgende arbejde

Hvorfor fortsætte med at sende breve, hvis det ikke har hjulpet tidligere? De ved hos Intrum, at den mest effektive måde at inddrive penge på, er ved at etablere dialogen med debitor. Deres uddannede inkassokonsulenter tager dialogen med dine skyldnere telefonisk, såfremt de ikke har reageret på deres skrivelser. Dermed undgår du unødige retslige omkostninger, og de hjælper dig til at få så effektiv og professionel behandling af dine sager som muligt, uden uforudsete omkostninger.

No Cure, No pay

Intrum tager også først betaling, når du modtager betaling. Dermed arbejder de også ud fra et no-cure, no-pay princip. Deres vigtigste opgave er at sørge for, at du får betaling.

Kredittjek dine kunder

Få ro i maven, når du giver kredit. Igennem rykkerportalen får du også en unik mulighed for at tegne et abonnement, hvor du kan tjekke dine nye og eksisterende kunders kreditværdighed. Igennem Intrum samarbejde med Debitorregisteret kan du få adgang til at tjekke om din kunde har en anmærkning som dårlig betaler, og andre forhold som gør sig gældende i forbindelse med kreditgivning. Derved undgår du at give kredit til den forkerte, og du kan løbende blive holdt opdateret og derved minimere risikoen for tab på dine kunder. Når du tegner et abonnement på kreditoplysninger igennem Intrum, sparer du op imod 75%.

Ingen reaktion på rykkerprocedure– sagen overgår til Intrum

Når fakturaen ikke er blevet betalt igennem Rykkerportalen overgår sagen til Intrum, hvorefter de igangsætter en række tiltag for at få debitor til at betale. Hvis debitor ikke reagerer på deres første skrivelser, må de konstatere at det ikke hjælper at sende flere breve, og derfor forsøger deres konsulenter telefonisk at opnå kontakt til debitor (også udenfor normal arbejdstid), for at skabe den dialog, som brevene ikke kan.

Grundlæggende er der 3 mål når Intrum konsulenter ringer til debitor:

  1. Få skabt dialog og forståelse
  2. Få betaling – fuld betaling eller afdragsaftale
  3. Undgår at skulle i retten

Det vil sige, at deres uddannede konsulenter altid sigter efter betaling, men har kunden ikke evnen nu og her, får de debitor til at vedkende sig gælden, og du sparer dermed en tur i fogedretten, med de deraf følgende omkostninger.

Kan der ikke etableres dialog

Hvis Intrum ikke har formået at få etableret dialog med debitor, vil du få valget om, hvad der så skal ske. Om sagen skal i retten, om de skal køre videre på sagen, om de skal forsøge at forlige sagen igennem forhandling, eller sagen skal opgives. Med andre ord, hjælpes du til den bedste løsning, og du betaler først, når de har hentet penge til dig.

Kontaktoplysninger

Intrum A/SRykkerportalen

Helsingørvej 4Vesterballevej 5

7100 Vejle7000 Fredericia


Telefon 75 72 81 83Telefon 23 91 53 39