Rykkerportalen - Lad os sende din rykker

Hvorfor skal jeg lade Rykkerportalen sende min rykker:

Fordi vi tager alle krav alvorligt

Vi forfølger alle krav, uanset størrelse, efter samme grundige proces.

Vores indtjening er den samme uanset om du laver fakturaer på 60.000 kr eller på 500 kr. Det giver mening, da arbejdet for et inkassokontor naturligvis er det samme, uanset kravets størrelse.

Fordi vi checker at processen startes rigtigt

Vi laver altid et basis adresse check og ved B2B checker vi status på skyldners firma.

Er skyldner under konkursbehandling, er det vigtigt at du får besked med det samme, da kravet dels skal sendes til kurator, og det dels kan være smart at stoppe eventuelt igangværende opgaver / underentrepriser, indtil skyldners situation er afklaret

Fordi vi tilbyder Danmarks mest komplette rykker- og inkassoservice

Sammen med vores inkassopartner "Advokaternes Inkasso Service", følger vi alle krav helt til dørs. Vi tilbyder en no-cure-no-pay løsning hele vejen til fogedretten, når vi vurderer at skyldner er i stand til at betale.

Er der indsigelser tilbydes retlig inkassobehandling, og du kontaktes omkring vurdering af sagen, samt hvad der forventes af omkostninger på denne.

Fordi det ikke koster dig noget

Vi lever af gebyrer og inkassoomkostninger, og vores inddrivelsesprocent er så god, at vi har valgt at vores service er 100% no-cure-no-pay uden abonnement, og uden at vi tager provision af det inddrevne.

Via vores advokatsamarbejdspartner "Advokaternes Inkasso Service", tilbyder vi også en no-risk løsning når skyldner vurderes betalingsdygtig, og vi derfor anbefaler at tage sagen i fogedretten. I det tilfælde tager Advokaternes Inkasso Service risikoen og betaler retsgebyret mm. Lykkes det at inddrive kravet, modtager du 50% af din faktura.

Fordi det ikke kan betale sig at lade være

Det er svært at se hvorfor man ikke skal gøre krav gældende, når man har skyldnere der ikke betaler deres udeståender til tiden.

Ingen omkostninger, og du får HELE DIT UDESTÅENDE ved positiv inddrivelse. Hvordan kan det betale sig at lade være?