Betalingspåmindelse før rykkerproces – Rykkerportalen

Betalingspåmindelse service hos Rykkerportalen

Er du bekymret for at gøre dine kunder sure, bare fordi du forsøger at få dine penge hjem, kan betalingspåmindelse service være en god idé.

Hvad er betalingspåmindelse?


Betalingspåmindelse sendes både pr sms og email (afhængig af de oplysninger vi har fået på kunden) før første rykker. Formuleringen i påmindelsen er blidere end på rykkere, og der er ikke lagt rykkergebyr på påmindelsen. Kopi af original faktura er vedhæftet den udsendte email, og et af formålene med påmindelsen er, at få kunden til at betale direkte til dig fremfor at betale gennem Rykkerportalen.

Betalingspåmindelse hos Rykkerportalen fungerer lidt som en "rykker 0", hvilket betyder den udsendes når et krav er aktiveret, og den minder debitor om udeståendet, og giver dem derfor en ekstra chance for at betale direkte til dig - uden ekstra omkostninger.

Ved fortsat udeblivende betaling vil sagen automatisk starte i rykkerprocessen på Rykkerportalen, efter 14 dage.

Forudsætning for at en sag kan starte med påmindelse er, at kravet er oversendt med email og/eller mobil nummer på kunden. Eksisterer hverken email eller mobilnummer, vil sagen blive startet efter den almindelige rykkerproces.

Fordele ved betalingspåmindelse:


Rigtig mange firmaer udsender fakturaer pr. e-mail. Dette indebærer dels en risiko for fejlindtastning, og dels en risiko for at mailen havner i et uønsket mail filter. Da specielt det sidste er et stigende problem, har Rykkerportalen valgt også at udsende betalingspåmindelse pr. sms. Derved sikrer man, at kunderne er informeret om kravet, uden ekstra omkostning for kunden. Det skal dog nævnes at, da pengegæld er bringegæld er din kunde faktisk forpligtet til, selv at sikre sig at de har modtaget en faktura fra dig, når du har leveret dem en service.

Hvis man har mange faste kunder kan det være en fordel at benytte betalingspåmindelse, i fald man er bange for at kunderne bliver sure ved pålagte rykkergebyrer.

En anden fordel er, at via Rykkerportalens debitor check fanges eventuelt glemte, eller forkert adresserede fakturaer, samt eventuelle konkursbehandlinger.

Hvad koster det?


Prisen for påmindelsesservice er 1.500,- kr årligt, opkrævet forud. Der er ingen binding, så hvis du vælger ikke at betale for det følgende år, afmeldes denne ekstra service helt automatisk på Rykkerportalen, og du fortsætter som ganske almindelig kunde med vores gratis service

Dette dækker udsendelse af op til 100 påmindelser pr måned, og indeholder et kontocheck (for integrationskunder), et basis email/mobilnr check, samt et tjek af om en eventuel virksomhedskunde er under konkursbehandling. I tilfælde af konkursbehandling, underrettes du, og påmindelsen udsendes ikke.

Da det er en betalingsservice, og vi som udgangspunkt opererer efter no-cure-no-pay princippet, kan du ikke selv sætte din profil op til betalingspåmindelse. Du kan kontakte os via kontakt formularen, eller på e-mail info@rykkerportalen.dk